215

MATEMATİK

Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği Bölümü kurulmadan önce, İTÜ'de Matematik derslerini verenler arasında Ratip Berker, Kerim Erim, Cahit Arf ve Feyyaz Gürsan gibi değerli Matematikçiler vardı. 1944 yılından itibaren statüsü ve ismi değişerek İTÜ adını aldıktan sonra Teknik Üniversite'de, Matematik derslerinin yürütülmesi için çeşitli Fakültelerde Matematik kürsüleri kurulmuştur. Makine Fakültesi Yüksek Matematik kürsüsünün başına Almanya’da emekli olan ve çağımızın önde gelen Matematikçilerinden Prof. Dr. R. Weyrich getirilmiş ve 1965 yılına kadar bu kürsünün başkanlığını yapmıştır. Matematik Mühendisliği Bölümü'nde halen görevli olan, emekli olan, başka üniversitelere geçmiş veya vefat etmiş öğretim üyelerinin epeyce bir kısmı bu kürsü kökenlidir. İnşaat Fakültesi Yüksek Matematik Kürsü başkanlığını, Ankara Üniversitesi'nden gelen Prof. Dr. Oktay Kabakçıoğlu ölümüne kadar yürütmüştür. Daha sonra Prof. Dr. Selma Soysal ve Prof. Dr. Asım Özkan bu kürsünün başkanlığını yapmıştır. İnşaat Fakültesi Tasarı Geometri kürsünün başkanlığına Alman Prof. Dr. Horninger getirilmiştir ve Türkiye’den ayrıldığı zamana kadar bu görevi yürütmüştür. Daha sonra Prof. Dr. Faruk Aykan ve Prof. Dr. Asaf Günhan bu görevi yürütmüşlerdir. Mimarlık Fakültesi Yüksek Matematik kürsüsünün başkanlığını da ölümüne kadar Prof. Dr. Hamit Dilgen yürütmüş, onun ölümünden sonra bir süre Doç. Dr. Şüküfe Yamantürk bu göreve devam etmiştir. Bugün Matematik Mühendisliği bölümünde bu kürsü kökenli kimse bulunmamaktadır. Bu kürsüler genelde içinde bulundukları Fakültelerin Matematik derslerini veriyorlardı. Bu arada araştırma ve doktora çalışmaları bu fakülteler ve kürsüler bünyesinde veya yurt dışına öğrenci gönderilmek sureti ile yapılıyordu.

Bölümün internet sayfası: Matematik Mühendisliği