215

FAKÜLTE KOMİSYONLARI


FAKÜLTE KALİTE VE AKREDİTASYON
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Emine Aslı Çalkıvik (ITB)
Doç. Dr. Volkan Kumbaracı (KIM)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta (BIO)
Doç. Dr. Tolga Birkandan (FIZ)
Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan (MAT) [Başkan]
BÖLÜM KALİTE VE AKREDİTASYON
Matematik Bölümü
Prof. Dr. Füsun Zengin
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Doç. Dr. Burcu Tunga
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
Prof. Dr. Hakan Özgür Özer (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Levent Subaşı
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Ayşe Özdemir (Başkan)
Doç. Dr. Erdem Yavuz
Doç. Dr. Demet Çolak
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Emine Aslı Çalkıvik (Başkan)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu 
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler
Doç. Dr. Ceren Çıracı Muğan (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta

FAKÜLTE AR-GE
Dekan
AR-GE'den Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Metin Hayri Acar
BÖLÜM AR-GE
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tolga Birkandan
Prof. Dr. Oğuzhan Gürlü
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Er
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Saim Günay
Prof. Dr. Fatma Bedia Berker
Doç. Dr. Hakan Durmaz
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta
Prof. Dr. Ayten Karataş

FAKÜLTE EĞİTİM
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Prof. Dr. Atabey Kaygun (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Prof. Dr. Haluk Özbek
Doç. Dr. Abdurrahman Savaş Arapoğlu
Doç. Dr. Tolga Birkandan (Başkan)
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. Candan Erbil (Başkan)
Prof. Dr. Naciye Talınlı (Başkan)
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Emine Aslı Çalkıvik
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (Başkan)
BÖLÜM EĞİTİM
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Ali Demirci
Prof. Dr. Atabey Kaygun (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Kırış
Doç. Dr. Ergün Yaraneri
 Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Abdurrahman Savaş Arapoğlu
Prof. Dr. Ali Yıldız
Prof. Dr. Haluk Özbek
Doç. Dr. A. Levent Subaşı
Doç. Dr. Sevim İşçi Turutoğlu
Doç. Dr. Tolga Birkandan (Başkan)
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı
Prof. Dr. Candan Erbil (Başkan)
Prof. Dr. Esin Hamuryudan
Prof. Dr. Fatma Bedia Berker
Prof. Dr. Naciye Talınlı (Başkan)
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Emine Aslı Çalkıvik
Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Serdar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Fatma Neşe Kök
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (Başkan)

AKADEMİK ATAMA, YÜKSELTME VE İNCELEME
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Aytekin Çökelez (ITB)
Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan (BIO)
Prof. Dr. Hakan Özgür Özer (FIZ)
Doç. Dr. Ahmet Kırış (MAT)
Doç. Dr. Ali Gelir (FIZ)
Doç. Dr. Cihangir Özemir (MAT)
Doç. Dr. Erdem Yavuz (KIM)
Doç. Dr. Halil Bayraktar (BIO)
Doç. Dr. Hasan Karataş (ITB)
Doç. Dr. Seden Beyhan (KIM)
Doç. Dr. Sevgi Güney (KIM)

BURS
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nazmi Postacıoğlu (FIZ)
Doç. Dr. Ayfer Kalkan Burat (KIM) [Başkan]
Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu (FIZ)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta (BIO)
Öğr. Gör. Evren Tanrıöver (MAT)

FAKÜLTE STAJ
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay (BIO)
Doç. Dr. Barış Kışkan (KIM)
Doç. Dr. Ergün Yaraneri (MAT)
Doç. Dr. Yakup Hundur (FIZ)
BÖLÜM STAJ
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Ergün Yaraneri (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Demet Aktaş
Doç. Dr. Yakup Hundur (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güngörmez
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Barış Kışkan (Başkan)
Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci
Doç. Dr. Yasemin Yenilmez
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Fatma Neşe Kök
Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay (Başkan)
Doç. Dr. Ceren Çıracı Muğan

ÇAP - YANDAL
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
ÇAP
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (BIO)
Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci (KIM)
Doç. Dr. Tolga Birkandan (FIZ)
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman (MAT)
YANDAL
Doç. Dr. Altuğ Mert Sevim (KIM)
Araş. Gör. Dr. Şenay Pasinlioğlu (MAT)
Doç. Dr. Muammer Altan Çakır (FIZ)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta (BIO)

YATAY GEÇİŞ - NAKİL VE İNTİBAK - AF​
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan Güney (KIM)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu (ITB)
Doç. Dr. Aslı Kumbasar (BIO)
Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil (ITB)
Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan (BIO)
Doç. Dr. Füsun Şeyma Kışkan (KIM)
Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu (MAT)
Doç. Dr. Güler Arsan (MAT)
Öğr. Gör. Dr. Sultan Erdoğan Demir (MAT)
Doç. Dr. Sevim İşçi Turutoğlu (FIZ)
Doç. Dr. Özgür Akarsu (FIZ)
Doç. Dr. Şebnem Sesalan (KIM) [Başkan]

ERASMUS - SOCRATES
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay (BIO)
Prof. Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu (FIZ)
Doç. Dr. Aslı Kumbasar (BIO) [Başkan]
Doç. Dr. Aybike Özer (MAT)
Doç. Dr. Barış Yücel (KIM) 
Doç. Dr. Cem Özgür Servantie (FIZ)
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky (MAT)
Dr. Öğr. Üyesi Onur Alptürk (KIM)

BOLOGNA SÜRECİ
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu (FIZ)
Prof. Dr. Mustafa Nadar (MAT)
Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler (BIO)
Doç. Dr. Ayşe Daut Özdemir (KIM)
Doç. Dr. Mehmet Özkan (FIZ)
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky (MAT)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan (ITB)

LOJMAN
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi (FIZ)
Doç. Dr. Ali Ercengiz (MAT)
Doç. Dr. Ayşegül Tepe (MAT)
Doç. Dr. Umut Uzer (ITB)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta (BIO)
Dr. Öğr. Üyesi Ferah Çalışır (KIM)

MEZUNLARLA İRTİBAT
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Personel (Öğrenci İşleri): Nuriye Kutlucan
Personel (Öğrenci İşleri): Pervin Demircioğlu
Prof. Dr. Fatma Neşe Kök (BIO)
Prof. Dr. Mehmet Cem Güçlü (FIZ)
Prof. Dr. Metin Hayri Acar (KIM)
Doç. Dr. Hakan Karaağaç (FIZ)
Öğr. Gör. Evren Tanrıöver (MAT)
Araş. Gör. Mehmet Dinç (MAT)
Araş. Gör. Ömer Volkan Cüran (MAT)
Araş. Gör. Cihad Kıbrıs (FIZ)
Araş. Gör. Hüseyin Talha Şenyaşa (FIZ)
Araş. Gör. Burak Korkmaz (KIM)
Araş. Gör. Neslihan Turhan (KIM)
Araş. Gör. Ilgın Işıltan (BIO)
Araş. Gör. Naciye Durmuş İşleyen (BIO)

ÜNİVERSİTE TANITIM
Matematik Bölümü
Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Doç. Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Fizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Kerem Cankoçak
Prof. Dr. Mehmet Cem Güçlü
Doç. Dr. Demet Aktaş
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
Doç. Dr. Muammer Altan Çakır
Doç. Dr. Özgür Akarsu
Doç. Dr. Yakup Hundur
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Er
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Nermin Orakdöğen
Doç. Dr. Demet Çolak
Doç. Dr. Mukaddes Özçeşmeci
Doç. Dr. Nesrin Köken
Doç. Dr. Seden Beyhan
Doç. Dr. Sevgi Güney
Dr. Öğr. Üyesi Özgül Sağlam
Öğr. Gör. Dr. Şennur Özçelik
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz
Prof. Dr. Ayten Karataş
Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı
Prof. Dr. Fatma Neşe Kök
Prof. Dr. Hakan Bermek
Doç. Dr. Aslı Kumbasar
Doç. Dr. Halil Bayraktar

AFET VE ACİL DURUM BİRİMİ
ATIK (KİMYASAL-BİYOLOJİK-TIBBİ) VE HURDA BİRİMİ
Dekan
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Fakülte Bina İdare Amiri: M. Ekmel Altop
Kimya Bölümü Laboratuvarları Bina İdare Amiri: Muharrem Suat Uğurlu
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Selma Özdemir
İdari Personel (Özlük İşleri): Çiğdem Çelik Güler
İdari Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Teknisyen (Elektrik İşleri): Oktay Karcıoğlu
Teknisyen (Mekanik İşleri): Necati Yıldırım
Matematik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Kimya Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
MOBGAM Müdürü: Prof. Dr. Bülent İnanç
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
AFET VE ACİL DURUM BİRİMİ (Bölümler)
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün (MAT)
Doç. Dr. Demet Aktaş (FIZ)
Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci (KIM)
Doç. Dr. Umut Uzer (ITB)
Prof. Dr. Hakan Bermek (BIO)
ATIK (KİMYASAL-BİYOLOJİK-TIBBİ) VE HURDA BİRİMİ (Bölümler)
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Prof. Dr. Oğuzhan Gürlü
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. Metin Hayri Acar
Doç. Dr. Bünyamin Karagöz
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Hakan Bermek
MOBGAM
Müdür: Prof. Dr. Bülent İnanç
Doç. Dr. Ceren Çıracı Muğan

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dekan
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Fakülte Bina İdare Amiri: M. Ekmel Altop
Kimya Bölümü Laboratuvarları Bina İdare Amiri: Muharrem Suat Uğurlu
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Selma Özdemir
İdari Personel (Özlük İşleri): Çiğdem Çelik Güler
İdari Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Teknisyen (Elektrik İşleri): Oktay Karcıoğlu
Teknisyen (Mekanik İşleri): Necati Yıldırım
Matematik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Kimya Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
MOBGAM Müdürü: Prof. Dr. Bülent İnanç
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
İSG Fakülte Koordinatörü
Prof. Dr. Okan Sirkecioğlu
İSG Bölüm Koordinatörleri
Prof. Dr. Ali Yıldız (FIZ)
Prof. Dr. Aytekin Çökelez (ITB)
Prof. Dr. Fatma Neşe Kök (BIO)
Prof. Dr. Okan Sirkecioğlu (KIM)
Doç. Dr. Saadet Seher Özer (MAT)